Nejlevnější offshore společnosti

Anonymita akcionářů, společníků právnických osob

Ochrana majetku, anonymita společníků

Ve své praxi jsme se setkali s řadou zajímavých situací, proč se na nás klienti obrátili se zajištěním anonymity:

  • závist okolí 
  • nemožnost být společníkem např. ve společnosti s ručením omezeným (např. z důvodu exekuce, insolvence, konkursu FO)
  • skrytí majetku (nemovitosti, auta atd.)
  • utajení podílů před manželkou/manželem (následně není  podíl ve vypořádání SJM)
  • řešení problémů s neúměrně vysokým výživným

..... a další 

Legislativa České a Slovesnké republiky sice umožňuje v určitých případech anonymizovat vlastníky společností, avšak řešení takového požadavku může být pro řadu zájemců cenově nezajímavé, repspektive realizace poměrně náročná.

Jak lze v České republice, případně Slovenské republice řešit anonymitu podílu (vlastnictví) právnické osoby, vlastnictví majetku? 

Akcie na doručitele

Je možné pouze u akciových společností, nevýhodou je, že v některých případech je komplikací zřízení dozorčí rady (3 osoby), vysoká pořizovací cena a.s. (i v případě ready-made). Nevýhodou je, že do takového řešení bývá vtaženo mnoho lidí, což nemusí být vždy ku prospěchu a v zájmu skutečného vlastníka. S tím souvisejí poměrně vyšší nároky na podávání daňových přiznání, konání valných hromad, dozorčích rad.

"Přepsání" podílů na manželku/manžela, příbuzné, známé apod

Velmi rozšířený postup, bohužel má jedno slabé místo, a tím je lidský faktor. Pošramocené osobní vztahy mívají někdy za následek, že skutečný vlastník je v područí toho "kdo za něj vlastní" jeho majetek a někdy se i stane, že i tak o něj přijde, respektive i nakládání s tímto majektem je spojeno s určitým obtížemi.

Vytvoření nepřehledných struktur různých firem

Je to specielní odvětví, vyžaduje perfektní právní zázemí,  výsledkem je vysoce odborné řešení složitých holdingových a obdobných struktur.  

 Existuje i jiné poměrně jednoduché, levné, zcela legální a přitom velmi bezpečné řešení

 Založit společnost v jiné jurisdikci s akciemi na doručitele nebo akciemi na jméno. I když jsou akcie na jméno, tento údaj je neveřejný a nedostane se k němu ani finanční úřad, ani exekutor ani jiná složka státní správy. Toto jednoduché, levné a v Evropě honě využívané řešení má své klienty mezi běžnými občany, podnikateli i velkými firmami. 

Takto založená společnost se následně stane vlastníkem již existující firmy v České příapdně Slovenské republice (např. společnosti s ručením omezeným, v.o.s., k.s atd), eventuelně se založí společnost nová, kde bude zakladatelem zahraniční společnost.

 V praxi lze v  případě nové struktury využít následující jednoduchý postup

  1. založit offshore např. Belize
  2. založit českou společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem bude společnost podle bodu 1.

Celé toto řešení vyjde nyní na 890 USD (v případě využití stupně premium) + 19.900 Kč (cena za založení české s.r.o. na klíč).

Samozřejmě poskytujeme plný servis, tedy nejen založení společnosti v zahraničí, ale i potřebný právní servis při založení nových českých společností s ručením omezeným.

Není to niketrak složitá záležitost, více informací naleznete v části Jak založit Offshore Seychelly.

 

A další využití je rozmanité, pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

 

 

Home Ochrana majektu, Anonymní společník, anonymita právnických osob