Nejlevnější offshore společnosti

Bezpečnost údajů, majetku - FAQ

Tato sekce se týká offshore společností.

Velmi často se setkáváme na straně klientů s následujícími dotazy

V jaké měně a kam platím za služby, jsou ke službám nějaké smlouvy?

Ano, každá objednávka má průvodní dokumentaci, včetně smlouvy o poskytnutí služeb. Tato smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a českým subjektem, který je garantem bezchybného poskytnutí služeb a zároveň je smluvním partnerem registračních agentů. Platby se provádějí v českých korunách na účet vedený ve FIO bance, případně po dohodě v EUR/USD rovněž na účet ve FIO bance. V žádném případě se neprovádějí platby v hotovosti ani platby bez řádně uzavřené smlouvy.

Tím má klient jistotu, že jedná s kompetentním a odpovědným zástupcem pro celý proces a nejedná s kýmsi imaginárním někde ve světě.

Po dohodě se lze osobně setkat pouze v Hradci Králové. Další informace jsou možné na vyžádání viz sekce kontakt

Jak dlouho trvá proces založení?

Společnost je založena do 2 pracovních dnů. Kompletní originální dokumentace včetně překladu je k fyzickému předání zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky a připsání peněz na náš účet.

"A to tu firmu vlastní nějací Seychelani/Belizani/černoši?"

Nikoliv, vlastníkem a jedinou osobou kdo s ní může nakládat je skutečný vlastník. To v praxi znamená, že skutečný vlastník vlastní například Belize offshore firmu, přes ni následně vlastní a kontroluje jiné společnosti nebo přímo na tuto firmu podniká. Obrovskou výhodou proti například české akciové společnosti s akciemi na doručitele je fakt, že nemusíte mít dozorčí radu, členy představenstva, což znamená mnoho lidí, mnoho problémů, dále pak notářské zápisy valných hromad atd .. To vše stojí obrovské úsilí a peníze. Není jednodušší si pořídit offshore firmu a ročně platit jen udržovací poplatek 490 USD a o nic se nestarata mít vše "pořešené" ?

Může mi na podíly zahraniční firmy sáhnout exekutor?

Nemůže. I když "po Vás jde exekutor", tyto podíly zahraničních firem jsou pro něj nedotknutelné, stejně jako účty této firmy. Pravomoce exekturoů jsou dány exekučním řádem a platí pouze na území České republiky. Exekutor Vám v Čechách může zabavit na co přijde, ale vůči těmto zahraničním subjektům nemá žádné pravomoce. Navíc informace o skutečném vlastníkovi - pokud jsou akcie na doručitele nejsou nikde zveřejněny a i kdyby fyzicky "akcie sebral" má holt smůlu. Mimohcodem, řada společností, které se zabývají vymáháním pro banky, pojišťovny mají  jako společníky firmy z daňových rájů. 

Je možné na zahraniční offshore firmu založit účet v tuzemsku nebo někde v Evropě?

Ano. Firemní dokumentace, kterou od nás klient obdrží, je na tak vysoké úrovni, že lze založit účet a banky tyto účty otevírají. Na požádání asistujeme při založení účtů v ČR, SR, PL případně založíme účty v jiných státech dle naší nabídky. Prosíme, vezměte na vědomí, že v souvislosti se zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti musí projít dokumentace tzv. compliance banky.

Je vůbec legální vlastnit firmu v zahraničí?

Ano, je. Jedná se o naprosto legální záležitost vyplývající ze základního práva vlastnit majetek. Na internetu je problematika poměrně dobře popsána. Veškeré údaje, které nám klienti poskytnou jsou zpracovány v naprosté diskrétnosti a písmené dokumenty jsou bezpečně uloženy bez možnosti přístupu třetích osob, úřadů atd. Seychelly jsou podle OECD na tzv. White Listu, což je seznam zemí dodržujících pravidla v boji proti terorismu, praní špinavých peněz apod.

K čemu se dá využít offshore společnost?

Doporučujeme navštívit tuto sekci - využití offshore v heslech

Daňový ráj - je to podvod?

Není. Termín daňový ráj je u nás synonymem daňových úniků a mýtických pověr. Namísto termínu daňový ráj je vhdonější použití termínu Offshore (z angl. mimo břeh). Z určitých okolností lze skutečně využít tyto firmy k daňovému plánování a v podstatě vždy někde něco zaplatíte, jedná se v podstatě o to, kde daň zaplatíte a jak vysokou. Pokud budete podnikat na území ČR, pak ve většině případů stejně potřebujete buď organizační složku a nebo vlastníkte strukturu offshore - české s.r.o., tedy naprosto normálně vedete účetnitcví a dáváte daňová hlášení. Je povinností každého subjektu vést účetnictví správně, přehledně a podávat přiznání a platit daně. Offshore je nunto chápat jako ochranný prvek podnikání a efektivní formu ochrany svého majetku. Představy o tom, že si vystavím fakturu na co chci a na finančním úřadu je jen banda tupců jsou mimo realitu. Protože zastupujeme subjekty při daňových kontrolách můžeme odpovědně ze zkušenosti říci, že úroveň kontrolorů je velmi vysoká, a proto je potřeba k problematice také tak přistupovat a dělat věci tak, "aby byly správně".

Pro řadu klientů bylo založení offshore spolu s českou s.r.o. životní řešením a nové šance začít znovu podnikat. Nemá skutečně význam psát svůj majetek na manželky, manžely, strýce, bratry či neznámé právníky nebo přes ně podnikat.

Neukradne mi někdo moji zahraniční společnost?

S akciemi je nutno nakládat s obezřetností stejně jako v příapdě České republiky. Pokud máte akcie na doručitele, mějte na paměti, že vlastníkem společnosti je ten kdo akcie reálně drží.

Pokud jsou akcie na jméno, pak je tento údaj veden evidenci registračního agenta a nikdo jiný nemůže se společností nakládat než skutečný akcionář.

Podíl ve společnosti nebo společnost lze samozřejmě standartním způsobem převést, prodat.

Musím využívat jen Vašich služeb, a kdy Vás potřebuji?

Nejste zavislí na našich službách, můžete si vybrat jakéhokoliv registračního agenta nebo jeho prostředníka, který Vás bude v těchto věcech zatupovat. Převod k jinému agentovi je samozřejmě zpoplatněn dle ceníku. Klient  má naprosto svobodnou volbu koho využije ke správě své společnosti. 

Každopádně doporučujeme využít našich komplexních služeb, zakládáme si na individuelním přístupu ke klientovi.  

Doporučujeme konzultace vždy, když chcete nakládat jakýmkoliv způsobem se společností (změna ředitele, prodej podílů, řešení dědictví - převod zděděného podílu na dědice).

Co se stane s podílem, pokud vlastník zemře ?

Každá námi založená společnost obsahuje tzv. Offshore Will, kde si klient vyplní příslušnou závěť. Tento dokument je diskrétní, nechcem e znát jeho obsah, důrazně doporučujeme jej podepsat u notáře a u notáře také uložit. V případě úmrtí pak bude s podílem naloženo podle závěti (obdobně jako v případě převodu podílu při prodeji).    

Jak bezpečně objednat společnost v zahraničí?

Na internetu existuje řada poskytovatelů služeb založení offshore společností.

Určitě jedobré, pokud Vám Váš offshore provider je schopen poskytnout doklady ke společnosti srozumitelnou formou, včetně průvodních dokumentů v Českém jazyce. Často se na nás obracejí klienti, kteří mají nějak společnosti svépomocí založené zahraničními zprostředkovateli a chybí jim řada dokumentů nutné pro podmínky v ČR/SR/EU a nesjou schopni se domluvit se svým registračním agentem na tom, co potřebují.  I takové situace řešíme, bohužel oprava takových dokumentů je poměrně nákladná a někdy i přesáhne cenu nové společnosti.

Klíčové dokumenty od nás jsou opatřeny tzv. laickým překladem akcaptovaným notáři, úřady, soudy a jinými institucemi v ČR/SR. 

end faq

.
Home Časté dotazy - FAQ