Nejlevnější offshore společnosti

Ceník služeb Panama

Panama 170 x 113Panama je v podstatě nejstarším offshore centrem na světě - příslušné zákony zde byly přijaty před cca 80 lety. Vedle možnosti registrace offshore společností je známý především panamský lodní registr, který je největším na světě.

Panama má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což může sehrát významnou roli při daňovém plánování.

Dalším zajímavým nástrojem, využitelným především pro ochranu majetku, je soukromá nadace (podle zákona z r. 1995), jejíž koncepce je velmi podobná nadaci lichtenštejnské.

 

Česká republika uzavřela s Panamou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, čož zvyšuje atraktivitu této offshore lokality vzhledem k daňovému plánování

Daňové vztahy s ČR

  • Srážková daň:   NE
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ANO
  • Smlouva o výměně daňových informací: NE

 ceník ostatních jurisdikcí zde

 

Služba

ObsahCena

 

Založení společnosti vč. apostily

  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Memoranda založení společností
  • Rozhodnutí o jmenování ředitele
  • Rozhodnutí prvního ředitele z první valné hromady
  • Akcie (na jméno/doručitele) - potvrzení (akcie musí zůstat v úschově u místního agenta)
  • poplatky za založení a poplatky vládě
  • doručení dokumentů do ČR 

 

32.250 Kč

1.290 USD

 1.000 EUR

__________

roční udržovací poplatek

24.750 Kč

990 USD

910 EUR

Apostila

 

3750  Kč

150 USD/ 140 EUR

Nominee ředitel - právnická osoba

cena za rok, každý rok se platí poplatek

7.500 Kč

300USD/270 EUR

Nominee ředitel - fyzická osoba

cena za rok, každý rok se platí poplatek

úředně ověřené doklady (pas, doklad o skutečném bydlišti - utillity bill) - cena na dotaz

12.500 Kč

500 USD/460 EUR

     

 

Ceník ostaních služeb je na vyžádání.

Home Založení společnosti offshore Panama